CILJNA USMERJENOST

Optimizem in pesimizem

Vsak plus ima svoj minus. Optimizem brez nadzora vodi v naivnost. Pesimizem posameznika izhaja iz preteklih izkušenj (RO) in brez nadzora vodi v obup. Na tak način posameznik dovoljuje, da preteklost definira prihodnost.

Razočaranje in pričakovanje

Razočaranje je posledica pričakovanj. Čigava so pričakovanja? Na osnovi katerih kriterijev so postavljena? Čigavi so te kriteriji? Ali so realni? Ali so skladni s pričakovanji druge osebe? Ali so skladni s pričakovanji družbe, nadrejenega, plana?

Zaupanje in dvom

Kdo je oseba, ki odloča o sposobnostih posameznika? Ji zaupate vi? Ji zaupa njegov nadrejeni? Mu zaupa družba?
Dvom diskreditira zaupanje. Dvom omejuje doseganje cilja. Dvom blokira doživetje izkušnje.

Spoštovanje in vljudnost

Spoštovanje izhaja iz sposobnosti zaznavanja sposobnosti drugega posameznika. Le to je možno, ko smo sposobni upravljati z emocijami. Vljudnost je osnovno spoštovanje. Kar pomeni, da obstajajo posamezniki, ki nimajo ali pa ne izkazujejo nekih sposobnosti, ki jih mi visoko cenimo, zato jih ne spoštujemo, do njih pa moramo biti vljudni. To je standard civilizacije, ki se imenuje vljudnost.

Ali znate učinkovito upravljati s spoštovanjem in vljudnostjo?

Odgovornost in dolžnost

Odgovornost pomeni, da je posameznik sposoben v kritičnih situacijah mirno in razumsko pogledati situacijo in se primerno odrasli osebi odzvati – odgovoriti na situacijo.

Odgovornost vedno izhaja iz dolžnosti.

Ju znate povezati, tudi ko je situacija zahtevna?

Kontaktirajte nas

2018-04-03T15:21:55+00:00