MOČ KONKRETNEGA IN ABSTRAKTNEGA (formalno – logično) RAZMIŠLJANJA2018-01-14T14:44:43+00:00

Project Description

MOČ KONKRETNEGA IN ABSTRAKTNEGA (formalno – logično) RAZMIŠLJANJA

Razmišljanje je proces, ki ga razumemo kot reševanje problemov z odkrivanjem novih odnosov med izkušnjami/informacijami.

Razvijanje in spoznavanje miselnega procesa nam omogoča zaznavati potrebe posameznikov iz svoje okolice. Moč razumevanja logike mišljenja nam omogoča, da iz zbirke zaznanih izgovorjenih besed razumemo, kaj je dejanska korist za posameznika. Znali boste učinkovito formirati argument v prodaji, motivirati in voditi še tako zahtevnega zaposlenega ali iz navidezno nepomembne informacije opaziti možnost in priložnost.

V delavnici udeležence naučimo vse zbrane informacije oblikovati v eno idejo, usmerjeno v željo »kupca«, in to prodajno idejo formirati v prodajno učinkovito interpretacijo – predstavitev produkta in/ali ideje.

Delavnica je namenjena osebam, ki si želijo naprej.

Kontaktirajte nas