Loading...
Domov2021-05-10T14:00:25+00:00

Mi ne prodajamo tehnik.
Mi vas naučimo postati in ostati uspešna osebnost.

Z nami se naučite odgovarjati in ne reagirati na situacije.

Vsebina je namenjena:

  • vam, ki želite graditi svojo kariero;

  • vam, ki si želite nenehno izpopolnjevati in razvijati vodstvene veščine, pisane na kožo vaši osebnosti;

  • vam, ki se želite znati prilagoditi in aktivno sodelovati v različnih socialnih okoljih;

  • vam, ki se želite naučiti upravljati s samim seboj in posledično tudi z drugimi;

  • in vam, ki želite več, kot vam ponuja vaša osebnost v tem trenutku.

Nekateri brez težav vzpostavljamo učinkovite odnose v organizaciji, medtem ko drugi to ne uspevajo. Menjajo delovna okolja na lastno pobudo ali pod pritiskom. So pa tudi tisti, ki ostajajo v upanju da se bo “nekaj spremenilo”.

Sprememba je del posameznika. Posameznik v korporativnem okolju je odvisen od lastne samopromocije. Vas zanima, kje ste »zatajili«?

Da. Potem razumete pomen odgovornosti. Dobrodošli.

Ne. Predlog: ne čakajte, da se stvari spremenijo. Spremenite svoje vedenje in uspeh bo veliko bližje.

Ekonomija psihologije

Učinkovita uporaba razpoložljivih sredstev ( znanja, talentov, sposobnosti, osebnostnih lastnosti), ki jih imate v danem trenutku, za dosego zastavljenega cilja.

O ekonomiji psihologije govorimo, takrat, ko se posamezniku v danem trenutku prilagajamo z vsemi razpoložljivimi resursi. Materialnimi, sociološkimi, psihološkimi, kulturnimi, vedenjskimi, ….tako, da dosežemo zastavljen cilj.

S ciljno vodenim načinom komunikacije in upravljanju s sociološko – psihološkimi prvinami sledimo željam sogovornika.

Za uspešno izvedbo procesa potrebujemo jasno razumevanje samega sebe in posameznika s katerim smo v procesu pogajanja.

Psihologija ekonomije

Proučevanje ciljne skupine in ciljno formiranje (korporativnega) marketinga.

O psihologiji ekonomije govorimo takrat, ko celotno marketinško aktivnost oblikujemo tako, da zajamemo čim večje število posameznikov v zastavljeni ciljni skupini.

S svojim (korporativnim) načinom komunikacije in ciljnim upravljanjem sociološko – psiholoških prvim »osvajamo« ciljno skupino.

Za uspešno izvedbo procesa potrebujemo jasno razumevanje miselnosti ciljne skupine in koristi produkta ali storitve za opredeljeno ciljno skupino. Klasični marketing preide prodajni marketing

Kontaktirajte nas